KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Materiał wideo nagrany przy pomocy kamer monitoringu, może stanowić (w określonych sytuacjach) dane osobowe osoby fizycznej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PM Bednarscy sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łysomicach k. Torunia (87-148) przy ul. Gdańskiej 4 .
2. Na podstawie art. 37 RODO w związku z brakiem spełnienia przesłanek nie został wyznaczony Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W związku z powyższym wszelkie zgłoszenia, incydenty należy zgłaszać bezpośrednio Administratorowi na adres email daneosobowe@bednarscy.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, celu przetwarzania oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń z nią związanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Główny cel przetwarzania związany jest z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe , prawne i techniczne.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w celu realizacji technicznego dostarczenia materiału wizyjnego osobom upoważnionym poprzez sieć internet.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy lub dłużej jeśli wystąpią ku temu powody natury prawnej.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.